Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste

Tämä on henkilötietolain (523/1999) 10 §:n ja 24 §:n sekä EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (679/2016) 12 ja 13 artiklan mukainen yhdistetty rekisteriseloste ja informointiasiakirja Häppeninki Productionsin asiakkaille, potentiaalisille asiakkaille sekä verkkosivuston käyttäjille.

Rekisterinpitäjä

Palvelun toteuttamiseksi tarvitsemme muutamia tietoja asiakkaistamme. Käsittelemme näitä tietoja kuin omiamme: haluamme olla luottamuksesi arvoisia. Tässä tietosuojaselosteessa pyrimme kertomaan mahdollisimman avoimesti ja läpinäkyvästi, miten käsittelemme tietojasi.

Yhteystiedot

Häppeninki Productions 
Y-tunnus 2632708-7
Puh +358451047566

Osoitetiedot saa pyydettäesssä

Asiakasrekisteri (alkaen 2.5.2018)

Rekisteröidyt
Asiakkaat (yhteyshenkilöt)
Potentiaaliset asiakkaat
Verkkosivuston käyttäjät

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja peruste

Asiakkaiden yhteystiedot rekisteröidään palvelun Yhteydenoton yhteydessä helpottamaan Häppeninki Productionsin ja asiakkaan välistä yhteydenpitoa ja asiakassuhteen hoitamista. Asiakkaan tiedot tarvitaan myös mahdollista laskutusta varten. Tietoja kerätään myös tapahtumista tiedottamista varten ja markkinointikirjeen lähetystä varten. 

Asiakasrekisteriin keräämme potentiaalisen asiakkaan tiedot ja verkkosivuston käyttäjän tiedot. Rekisteriin tallennetaan asiakkaan nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero ja paikkakunta.

Rekisteriin tallennettavat tiedot ja käsittelyn kesto

Www.happeninki.fi sivustolta lähetetyt lomaketiedot poistetaan automaattisesti kuuden (6) kuukauden kuluttua lähetyksestä. Asiakas- ja markkinointirekisteristämme poistamme tarpeettomat  henkilötiedot  kuuden (6) kuukauden välein. ajoin. Sähköpostimarkkinointilistaltamme pääset poistumaan itse lähettämällä asiasta sähköpostia osoitteeseen tiina.karjala[at]happeninki.fi

Oikeutesi

Sinulla on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen: tiina.karjala[at]happeninki.fi

Tarkastusoikeus

Sinulla on oikeus tarkistaa sinusta tallentamamme henkilötiedot. Mikäli havaitset tiedoissasi virheellisyyksiä tai puutteita, voit pyytää meitä korjaamaan tai täydentämään tiedot oikeiksi.

Vastustamisoikeus

Sinulla on oikeus koska tahansa vastustaa henkilötietojesi käsittelyä, mikäli koet, että olemme käsitelleet henkilötietojasi lainvastaisesti tai että meillä ei ole oikeutta käsitellä joitain henkilötietojasi.

Suoramarkkinointikielto

Sinulla on oikeus milloin tahansa kieltää meitä käyttämästä tietojasi suoramarkkinointiin. Emme koskaan myy tai muutoin luovuta henkilötietojasi muille tahoille, jotta nämä voisivat kohdistaa suoramarkkinointia sinuun.

Poisto-oikeus

Mikäli koet, että joidenkin sinua koskevien tietojen käsittely ei ole tarpeen tehtäviemme kannalta, sinulla on oikeus pyytää meitä poistamaan kyseiset tiedot. Käsittelemme pyyntösi, jonka jälkeen joko poistamme tietosi.

Säännönmukaiset tiedonlähteet

Potentiaalisten asiakkaiden tiedot saadaan suostumuksella häneltä itseltään verkkosivustovierailun yhteydessä tai muun henkilökohtaisen tai digitaalisen vuorovaikutuksen yhteydessä.

Tietojen luovutukset ja Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti, niin kauan kuin se asiakassopimus, jonka hoitamiseksi tarvitsemmetietoja on voimassa. Häppeninki Productions ei käytä  pilvipalveluja asiakasrekisterin tietojen säilytykseen. Tietoja ei koskaan luovuteta kolmansille osapuolille. Tiedot jäävät ainoastaan Häppeninki Productionsin haltuun.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötietojesi turvallinen käsittely on meille tärkeää. Käytämme seuraavia suojatoimia tietojesi turvallisuuden varmistamiseksi. Asiakastiedot tallennetaan Excel taulukkoon tietokoneelle. Järjestelmä vaatii salasanalla kirjautumisen. Salasanat ovat vain Häppeninki Productionsin tiedossa ja ne vaihdetaan säännöllisesti. Tietokoneessa on tietoturvaohjelmisto ja palomuuri.

Häppeninki Productions

Häppeninki Productions on uudenaikainen ja innovatiivinen tapahtumatuotantoyritys, joka järjestää juuri sinun unelmiesi tapahtuman. Haluamme tuottaa asiakkaillemme unohtumattomia elämyksiä ja annamme tästä myös 100% hauskanpitolupauksen. Tutustu Häppeninkiin!

Ole yhteydessä!